Zápis dětí

Vážení rodiče,

Přijímáme děti pro nový školní rok 2018/2019.

 

Zápis dětí pro nový školní rok 2018/2019 probíhá již od 1.2.2018.

V případě uvolněných míst, přijímáme děti i v průběhu celého roku.

Přijímáme pouze děti, které se podrobily povinnému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Nabízíme celodenní i půldenní program včetně stravování a pitného režimu od 7:00 do 18:00 hodin ( podrobnosti viz. ceník )
 

V případě zájmu prosím vyplňte žádost o zápis dítěte školky. Obratem vám bude zaslána závazná přihláška, vyplněnou prosím doručte (poštou, e-mailem, osobně) na adresu školky.
 

Děkujeme

Žádost o zápis dítěte do školky