Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Kroužky v 2.pololetí budou zahájeny 6. týden roku 2024 a končí 21.týden roku 2024. 

Platba za nepřítomnost dítěte se bohužel nevrací ale v následujícím týdnu po zkončení kurzu ( v 22.týdnu )  proběhne jedna hodina každého kroužku zdarma - nahrazovací. 

 Přihlášky zasílejte vyplněním výše uvedeného formuláře.

 

1. Kroužek Pohybovky, tanečky

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : úterý

• cena : 2400,- Kč za pololetí ( od 6. 2. 2024 do 28. 5. 2024 )  

• čas : od 14:45 - 15:30 hodin

 

2. Kroužek Angličtina pro nejmenší

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : středa

• cena : 2100,- Kč za pololetí ( od 7. 2. 2024 do 29. 5. 2024 ) 

• čas : od 14:45 - 15:30 hodin

Kroužek se nekoná 1. 5. a 8. 5. 2024

 

3. Kroužek Výtvarné dílničky

Děti se naučí různé výtvarné techniky ( kresba, malba, malování na sklo..), naučí se o barvách, jejich vzájemné míchání a kombinování. Děti budou také stříhat, lepit, tvořit z obvyklých i neobvyklých materiálů a vyzkouší si práci s přírodninami.Těmito činnostmi v dětech rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, esetické cítění, jemnou motoriku a koordinaci. Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : čtvrtek

• cena : 2560,- Kč za pololetí ( od 8. 2. 2024 do 30. 5. 2024 ) 

• čas : od 14:45 - 15:30 hodin