Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Kroužky v 2.pololetí budou zahájeny 6. týden roku 2020. Platba za omluvené hodiny se bohužel nevrací ale první týden v červnu od 1.6. do 4.6.2020 proběhne jedna hodina každého kroužku zdarma - nahrazovací.

 

 

1.Kroužek Kreativní činnosti  

Tvořivá činnost u dětí rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku a koordinaci. V tomto kroužku se děti seznámí s tvorbou z nových materiálů ( drátkování, gumičkování, patchwork, ..) a vyzkouší si práci s přírodninami. Kromě práce na jednotlivých výrobcích jsou pro děti přichystané projektové hodiny, kdy děti společně pracují na tvorbě jednoho výrobku. Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : pondělí

• cena : 1970,- Kč za pololetí ( od 3.2.2020 - 25.5.2020 )

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 13.4.2020 ( Velikonoční pndělí ) 

 

2.Kroužek Pohybovky

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : úterý

• cena : 2040,- Kč za pololetí ( od 4.2.2020 do 26.5.2020 )  

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

 

3.Kroužek Angličtina pro nejmenší

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : středa

• cena : 2040,- Kč za pololetí ( od 5.2.2020 do 27.5.2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

 

4.Kroužek Malý muzikant

Zpěv pomáhá dítěti trénovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu. Také se rozvíjí hudební inteligence, tříbí se jazykový cit. Mimo to dítě procvičuje správné dýchání, okysličuje organizmus a posiluje krevní oběh. Propojením melodie, rytmu a tempa pomáhá synchronizovat tělesné procesy, díky čemuž se zlepšuje imunita. Pokud dítě zpívá se svými vrstevníky, učí se naslouchat druhým. Součástí výuky je i hra na hudební nástroje.

• den : čtvrtek

• cena : 2040,- Kč za pololetí ( od 6.2.2020 do 28.5.2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin