Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Kroužky v 1.pololetí budou zahájeny 40. týden roku 2020.

Platba za nepřítomnost  se bohužel nevrací ale 5. týden od 1.2. do 5.2.2021 proběhne jedna hodina každého kroužku zdarma - nahrazovací.

 

1. Kroužek Tvořivé dílničky 

Kroužek tvořivé dílničky u dětí rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku a koordinaci. V tomto kroužku děti budou stříhat, lepit, tvořit z obvyklých i neobvyklých materiálů a vyzkouší si práci s přírodninami.  Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : pondělí

• cena : 2080,- Kč za pololetí ( od 5. 10. 2020 - 25.1.2021 )

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 28. 9. 2020 ( Státní svátek ) a 28.12.2020 ( Vánoční prázdniny )

 

2. Kroužek Pohybovky

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : úterý

• cena : 1920,- Kč za pololetí ( od 29. 9. 2020 do 26.1. 2021 )  

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 17. 11. 2020 ( Státní svátek ) a 29.12.2020 ( Vánoční prázdniny )

 

 

3. Kroužek Angličtina pro nejmenší

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : středa

• cena : 1920,- Kč za pololetí ( od 30. 9. 2020 do 27. 1. 2021 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 28. 10. 2020 ( Státní svátek ) a 30.12.2020 ( Vánoční prázdniny )

 

4. Kroužek Výtvarka

Děti se naučí různé výtvarné techniky ( kresba, malba, malování na sklo..), naučí se o barvách, jejich vzájemné míchání a kombinování. Těmito činnostmi v dětech rozvvíjíme kreativitu, vizuální paměť, esetické cítění. Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : čtvrtek

• cena : 2080,- Kč za pololetí ( od 1.10.2020 do 28. 1. 2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 24.12. 2020 ( Štědrý den ) a 31.12.2020 ( Vánoční prázdniny )