Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Kroužky v 1.pololetí budou zahájeny 40. a 41.týden. Platba za omluvené hodiny se bohužel nevrací ale poslední týden v lednu od 27.1. do 31.1.2020 proběhne jedna hodina každého kroužku zdarma - nahrazovací.

 Pro malý počet zájemců nebude v 1.pololetí 2019 otevřen kroužek - Kreativní činnost a keramika.

 

1.Kroužek Kreativní činnosti  

Tvořivá činnost u dětí rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku a koordinaci. V tomto kroužku se děti seznámí s tvorbou z nových materiálů ( drátkování, gumičkování, patchwork, ..) a vyzkouší si práci s přírodninami. Kromě práce na jednotlivých výrobcích jsou pro děti přichystané projektové hodiny, kdy děti společně pracují na tvorbě jednoho výrobku. Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : pondělí

• cena : 1760,- Kč za pololetí ( od 7.10. 2019 - 20.1.2020 )

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 28.10.2019 ( státní svátek ) a 52.2019 a 1.týden 2020

 

2.Kroužek Pohybovky

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : úterý

• cena : 1800,- Kč za pololetí ( od 1.10.2019 - 21.1.2020 )  

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 52.týden 2019 a 1.týden 2020

 

3.Kroužek Angličtina pro nejmenší

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : středa

• cena : 1800,- Kč za pololetí ( od 2.10.2019. - do 22.1.2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 52. týden 2019 a 1 týden 2020

 

4.Kroužek Malý muzikant

Zpěv pomáhá dítěti trénovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu. Také se rozvíjí hudební inteligence, tříbí se jazykový cit. Mimo to dítě procvičuje správné dýchání, okysličuje organizmus a posiluje krevní oběh. Propojením melodie, rytmu a tempa pomáhá synchronizovat tělesné procesy, díky čemuž se zlepšuje imunita. Pokud dítě zpívá se svými vrstevníky, učí se naslouchat druhým. Součástí výuky je i hra na hudební nástroje.

• den : pátek

• cena : 1800,- Kč za pololetí ( od 3.10.2019. - do 23.1.2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 52. týden 2019 a 1.týden 2020

 

4.Kroužek Keramika

Tento kroužek umožňuje dětem rozvíjet fantazii a kreativitu. Děti pracují se samotvrdnoucí hlínou bez vypalování v peci. Vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Po ztvrdnutí výrobků budou barvit barvami. Cena za kroužek je vč.materiálu.

• den : pátek

• cena : 2000,- Kč za pololetí ( od 4.10.2019. - do 24.1.2020 ) 

• čas : od 14:45 - 15:25 hodin

Kroužek se nekoná 52. týden 2019 a 1.týden 2020