Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Všechny zájmové kroužky pro 1.pololetí budou zahájeny ve 40. týdnu od 1.10.2018 a končí ve 4.týdnu od 21.1.2019

 Přihlášky prosím zasílejte během září 2018, nejpozději do 23.9.2018. Na naše kroužky se mohou přihlásit i děti, které k nám do školky nechodí. V případě nenaplnění minimální kapacity dětí bohužel nebude kroužek otevřen.

 

1.Kroužek Tvořivé dílny  

Pro děti od 2,5 let

Tvořivá činnost u dětí rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku a koordinaci. V tomto kroužku se děti seznámí s tvorbou z nových materiálů ( drátkování, gumičkování, patchwork, fimo hmota, samoschnoucí hlína..)a vyzkouší si práci s přírodninami. Kromě práce na jedotlivých výrobcích jsou pro děti přichystané projektové hodiny, kdy děti společně pracují na tvorbě jednoho výrobku. Cena za kroužek je včetně materiálu.

• den : pondělí

• cena : 2000,- Kč za pololetí ( od 1.10.2018 do 21.1.2019 )

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin

Kroužek se nekoná 24.12.2018 a 31.12.2018

 

3.Kroužek Tanečky

Pro děti od 2 let

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : středa

• cena : 1800,- Kč za pololetí ( od 3.10.2018 do 23.1.2019 )  

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin

Kroužek se nekoná 26.12.2018 a 2.1.2019

 

2.Kroužek Angličtina pro nejmenší

Pro děti 2,5 let

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : čtvrtek

• cena : 1800,- Kč za pololetí ( od 4.10.2018 do 24.1.2019 ) 

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin

Kroužek se nekoná 27.12.2018 a 3.1.2019