Rozvoj osobnosti dítěte

Uznáváme jedinečnost každého dítěte a podle toho k dětem přistupujeme.
Snažíme se podpořit Vaši výchovu.
U dětí v předškolním věku bereme v úvahu, že se vyvíjejí velmi nerovnoměrně, sledujeme a odhadujeme, co které dítě potřebuje a podle toho koncipujeme jeho činnost.
Rozvíjíme osobnost dítěte, jeho schopnosti a dovednosti. V dětech se snažíme objevovat skryté talenty...

Pro děti na toto téma připravujeme výlety, tvořivou činnost, hry a další aktivity ve školce...

Koukejte