Přihláška na zájmový kroužek

Závazně přihlašuji své dítě na zájmový kroužek

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

Všechny zájmové kroužky budou zahájeny v týdnu od 29.1.2018 a končí 31.5.2018

 Přihlášky prosím zasílejte během ledna 2018 . Na naše kroužky se mohou přihlásit i děti, které k nám do školky nechodí. V případě nenaplnění minimální kapacity dětí bohužel nebude kroužek otevřen.

 

1.Kroužek Logopedické prevence - Povídálek

Pro děti od 2,5 let

S pomocí dechových, artikulačních, grafomotorických cvičení a nácviku motoriky mluvidel procvičují děti na tomto kroužku správnou výslovnost a rozvíjejí své jazykové dovednosti. Kroužek pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť. Cílem kroužku je zlepšení schopnosti vyjadřovat se a formulovat myšlenky dětí.

• den : pondělí

• cena : 1920,- Kč za pololetí ( od 29.1.2018 do 28.5.2018 )

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin

Kroužek se nekoná  na Velikonoce 2.4.2018

 

2.Kroužek Angličtina pro nejmenší

Pro děti 2,5 let

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. V hodinách hrajeme hry, divadlo, zpíváme, malujeme, učíme se slovíčka, písničky a říkadla. Lektor na děti mluví 50/50 anglicky/česky a pro svou výuku používá nejrůznější audiovizuální pomůcky. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život.

• den : středa

• cena : 2040,- Kč za pololetí ( od 8.2.2018 do 30.5.2018 ) 

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin

 

3.Kroužek Tanečky

Pro děti od 2 let

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku není drilování tanečních sestav, ale radost z pohybu. Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat své tělo. Nenáročná forma kroužku je vhodná i pro nejmenší účastníky.

• den : čtvrtek

• cena : 2040,- Kč za pololetí ( od 8.2.2018 do 31.5.2018 )  

• čas : od 15:00 - 15:45 hodin